Phân biệt báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Biến thể của từ khóa khi khách hàng Search và Click vào quảng cáo của các bạn luôn muôn hình muôn vẻ. Cụm từ khóa kích hoạt quảng cáo thường rất đa dạng là những cụm từ mà truy vấn của khách hàng các bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được. Biết được cụm … [Continue reading]

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo Google AdWords

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Trong quảng cáo Google, để xác định quảng cáo hay tiện ích quảng cáo của bạn có xuất hiện hay không, Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo sẽ giúp bạn xác định được điều đó. Công cụ này cũng hiển thị bản xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google … [Continue reading]

Tối ưu chiến dịch bằng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sau khi chiến dịch của bạn set up thành công và đã chạy từ 5-7 ngày thì các bạn nên tối ưu chiến dịch của mình bằng báo cáo cụm từ tìm kiếm. Báo cáo sẽ cho biết danh sách cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng trước khi xem quảng cáo của bạn và nhấp … [Continue reading]

Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng vị trí

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Khi chạy quảng cáo Google, để quảng cáo của bạn được mọi người biết đến các thông tin liên quan địa chỉ, chúng ta sẽ sử dụng Tiện ích mở rộng vị trí để thêm địa chỉ của công ty/cửa hàng vào mẫu quảng cáo của mình. Việc được hiển thị địa điểm … [Continue reading]

Chèn từ khóa tự động trong quảng cáo Google AdWords

Chèn từ khóa tự động trong Google AdWords

Tính năng chèn từ khóa tự động là một tính năng nâng cao trong quảng cáo Google AdWords thực hiện việc cập  nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của khách hàng. Chèn từ khóa tự động sẽ … [Continue reading]