Các loại chiến dịch chuyên biệt dành cho quảng cáo

Đôi khi vì tính chất công việc, bạn cần tiếp cận khách hàng theo nhiều phương thức khác nhau. AdWords có cung cấp cho các bạn các loại chiến dịch chuyên biệt giúp bạn đạt được mục tiêu.

Các loại chiến dịch chuyên biệt dành cho quảng cáo

Các loại chiến dịch chuyên biệt dành cho quảng cáo

Ngoài các loại chiến dịch quảng cáo cơ bản thường dùng, một số người dùng AdWords nâng cao hay sử dụng một số loại chiến dịch chuyên biệt sau đây:

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Được sử dụng đối với loại chiến dịch chỉ mạng tìm kiếm. Nguyên lý hoạt động của chiến dịch này không giống như các chiến dịch trên mạng tìm kiếm thông thường mà khác ở chỗ khi người dùng click vào quảng cáo của bạn sẽ thực hiện gọi điện thoại đến số điện thoại mà bạn đã cài đặt. Tiêu đề quảng cáo sẽ hiển thị số điện thoại của bạn.

Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động

Được sử dụng với chiến dịch trên mạng tìm kiếm

Quảng cáo sẽ lấy nội dung trang web để nhắm mục tiêu tìm kiếm. Dòng tiêu đề quảng cáo được tạo tự động dựa trên cụm từ tìm kiếm và nội dung trang web, đồng thời trang đích được chọn động từ các trang web của bạn.

Quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động

Quảng cáo quảng bá ứng dụng

Quảng cáo quảng bá ứng dụng

Hoạt động trên chiến dịch mạng tìm kiếm, mạng hiển thị và trên YouTube. Thích hợp với nhu cầu quảng bá ứng dụng hoặc thúc đẩy việc tải xuống ứng dụng của bạn bằng cách hiển thị văn bản, hình ảnh, video trên mạng tìm kiếm, mạng hiển thị và YouTube.

Có hai loại quảng cáo dành cho thiết bị di động:

  • Quảng cáo cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Quảng cáo tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Tiếp thị lại (Remarketing)

Tiếp thị lại trong AdWords

Tiếp thị lại trong AdWords

Hoạt động trên mạng hiển thị. Quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo video hiển thị cho những người đã truy cập vào trang web của bạn khi họ duyệt qua các trang web khác trên Mạng hiển thị của Google.

Mua sắm

Quảng cáo Google mua sắm

Quảng cáo Google mua sắm

Hoạt động trên chiến dịch video. Quảng cáo khuyến khích người dùng mua sản phẩm từ tài khoản Google Merchant Center được liên kết của bạn.

Tương tác

Hoạt động trên chiến dịch mạng hiển thị. Tương tác là bộ định dạng quảng cáo đa phương tiện.

Ví dụ:

  • Quảng cáo hộp đèn
  • Quảng cáo di chuột để phát

Trả lời