Cách tạo tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords dài hơn

Tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords là một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn để thu hút khách hàng. Giới hạn mặc định phần tiêu đề trong AdWords tối đa là 25 kí tự. Để tạo điểm nhấn cho nội dung, phần tiêu đề trong quảng cáo của bạn có thể được mở rộng thêm nếu quảng cáo nằm trong vị trí Top 3 Google. Ngoài ra, việc mở rộng tiêu đề quảng cáo còn giúp tăng tỉ lệ CTR rất tốt.

Tạo tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

Tạo tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

Có hai hình thức mở rộng tiêu đề quảng cáo bạn cần quan tâm:

Tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn khi có dòng mô tả 1

Cách mở rộng này đơn giản, bạn muốn mẫu tiêu đề quảng cáo dài hơn thì khi viết mẫu quảng cáo bạn có thể cho dòng mô tả 1 lên dòng tiêu đề để chúng dài hơn. Cách thực hiện là bạn đặt dấu chấm (.) hoặc dấu chấm than (!) vào cuối dòng mô tả 1. Khi đó tiêu đề có thể dài hơn nhờ kết hợp với dòng mô tả 1.

Tiêu đề dài hơn khi có dòng mô tả 1

Tiêu đề dài hơn khi có dòng mô tả 1

Lưu ý: Khi đặt dấu chấm than (!) cuối dòng mô tả 1 thì khi hiển thị trên dòng tiêu đề sẽ không xuất hiện dấu chấm than này. Nếu ta đặt dấu chấm (.) cuối dòng mô tả 1 thì sẽ xuất hiện trên dòng tiêu đề.

Tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn khi có 1 nửa dòng mô tả 1 và domain

Trong trường hợp này, dòng mô tả 1 có thể lấy một đoạn ngắn. Cũng như trên khi dòng mô tả 1 không cần lên hết tiêu đề thì có thể sử dụng dấu chấm hay chấm than ở 1 đoạn trong mô tả 1. Khi sử dụng dấu chấm hay chấm than có tác dụng ngắt câu và mẫu quảng cáo có thể có dòng tiêu đề dài hơn nhờ một phần trong dòng mô tả 1. Tuy nhiên trong trường hợp này có khác ở trên vì có thể dòng tiêu đề sẽ đính kèm domain và sẽ dài hơn. Nhưng vẫn chú ý đến cách viết từ ngữ, ngữ pháp và sử dụng việc ngắt đoạn ở mô tả 1 làm sao còn đủ chỗ cho domain lên là được. Theo mình thì tối đa phần này là 60 kí tự.

Tiêu đề dài hơn khi có một nửa dòng mô tả 1 và domain

Tiêu đề dài hơn khi có một nửa dòng mô tả 1 và domain

Tuy nhiên lưu ý khi bạn viết QC dạng này không phải lúc nào Google Adword sẽ hiển thị ra 100% lần như vậy, sẽ có lúc hiển thị theo kiểu thông thường.

Với cách tạo tiêu đề dài hơn này, quảng cáo của bạn sẽ hấp dẫn và nổi bật hơn nhiều so với đối thủ.

Trả lời