Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Khi đã trở thành Đại lý quảng cáo Google bạn cần cung cấp cho khách hàng của mình báo cáo Google AdWords. Với báo cáo, khách hàng cần xem được các thông tin về nhấp chuột, thứ hạng, chi phí, CTR,…

Báo cáo trong Google AdWords

Báo cáo trong Google AdWords

Theo chính sách làm việc với bên thứ 3, các bạn cần cung cấp đây đủ thông tin vào báo cáo cho khách hàng. Để cài đặt báo cáo ta tiến hành làm như sau:

  • Yêu cầu khách hàng gửi 1 email để cài đặt nhận báo cáo AdWords cho chiến dịch của mình. Sau khi có email của khách hàng các bạn vào phần Cài đặt tài khoản chọn Truy cập tài khoản
Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

  • Tiếp theo chọn +Người dùng
Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

  • Các bạn hãy nhập địa chỉ emailtên khách hàng vào rồi chọn tùy chọn Chỉ truy cập email sau đó Gửi lời mời
Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

  • Sau đó bạn báo với khách hàng truy cập vào email của mình sẽ có 1 lời mời và bảo chấp nhận lời mời đó. Đến đây bạn sẽ cài đặt báo cáo AdWords gửi về cho khách hàng của mình. Chọn tab Từ khóa rồi chọn Tải báo cáo
Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

  • Chọn Email báo cáo và lập lịch tiếp theo các bạn sẽ cấu hình chọn email mà bạn vừa mời khách hàng để nhận email
Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Cài đặt báo cáo trong Google AdWords

Như vậy là khách hàng có thể nhận được email báo cáo và bạn cần cấu hình theo yêu cầu khách hàng báo cáo sẽ gửi theo ngày, tuần hay tháng. Bật lên các cột cần thiết cho khách hàng như : cpc trung bình, chi phí, ctr, nhấp chuột…

Bây giờ khách hàng sẽ nhận email báo cáo về chiến dịch của mình. Hãy tin tưởng vào các Agency và các Agency hãy cố gắng làm tốt nhất cho khách hàng của mình.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời