Cài đặt tiện ích mở rộng liên kết trang web trong Google AdWords

Liên kết trang web (hay còn gọi là Sitelink) là thuật ngữ không quá xa lạ với một số bạn làm SEO, để được hiển thị Sitelink trên kết quả tự nhiên không phải điều đơn giản, Website phải cần đáp ứng khá là nhiều tiêu chí mới có thể được Google cho hiển thị Sitelink.

Cài đặt Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Cài đặt Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Vậy Sitelink trong AdWords là gì?

Sitelink (Liên kết trang Web) trong AdWords là 1 đoạn văn bản được phép hiển thị cùng với mẫu quảng cáo, tối đa bạn được hiển thị 6 sitelink nhưng thông thường thì chỉ hiện 4 sitelink.

Khi sử dụng liên kết trang web quảng cáo của bạn sẽ có những ưu điểm sau :

  • Hiển thị phím tắt: Cho phép khách hàng nhấp vào các phần phổ biến trên trang nhanh chóng
  • Thêm thông điệp: Bạn có thể thêm văn bản kết hợp trang đích dễ dàng
  • Cập nhật dễ dàng: Thay đổi văn bản URL 1 cách dễ dàng khi bạn muốn

1. Cài đặt Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Đăng nhập vào tài khoản Google AdWords chọn tab Tiện ích mở rộng quảng cáo -> chọn tiếp Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Để thêm tiện ích, bạn Click vào +Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Nhấp vào Chỉnh sửa ở cấp độ chiến dịch để thêm tiện ích mở rộng vào mẫu quảng cáo.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Bạn Click vào +Liên kết trang web mới để điền văn bản liên kết trang web vào cũng như là trang đích của văn bản liên kết đó. Lưu ý là văn bản liên kết tối đa là 25 ký tự . Sau khi viết các bạn lưu lại và tiến hành viết khoảng 6 tiện ích liên kết trang web vì tối đa có thể hiện 6 tuy nhiên đa số hiện 4 liên kết.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Sau khi thiết lập các tiện ích mở rộng các bạn lưu lại và quảng cáo sẽ hiển thị với tiện ích mở rộng.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

2. Liên kết trang web với chi tiết bổ sung (Sitelinks đặc biệt)

Khi bạn có 1 hoặc nhiều chiến dịch trong 1 tài khoản của cùng 1 website và có tiện ích mở rộng liên kết trang web với văn bản giống 1 mẫu quảng cáo nào đó trong chiến dịch thì hệ thống sẽ tự động thêm các mô tả giống như mẫu quảng cáo. Mẫu quảng cáo sẽ hiển thị các tiện ích liên kết dạng đặc biệt mỗi tiện ích liên kết sẽ giống 1 mẫu quảng cáo riêng biệt.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Bạn cũng có thể thêm mô tả vào các tiện ích mở rộng để thêm những mô tả cho các tiện ích liên kết của mình để có thêm những thông tin hơn liên qua cho khách hàng. Để thêm thông tin bổ sung cho tiện ích liên kết thì bạn điền đầy đủ Mô tả và tùy chọn trong khi điền tiện ích mở rộng liên kết trang web của chiến dịch.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

Tiện ích mở rộng liên kết trang web

3. Chi phí tiện ích mở rộng liên kết trang web

  • Chi phí cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của tiện ích liên kết trang web bằng với giá nhấp chuột vào quảng cáo của URL hiển thị 1 quảng cáo của bạn. Nói cách khác bạn sẽ bị tính cùng 1 số tiền khi khách hàng nhấp vào văn bản quảng cáo hay nhấp vào liên kết trang web.
  • Liên kết trang web cung cấp thêm cơ hội để khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn nhưng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn 2 nhấp chuột vào mỗi hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên nếu ai đó nhấp vào liên kết trang web nhanh nhiều lần việc này sẽ được tính là Click chuột không hợp lệ và bạn sẽ không phải trả phí.

Trả lời