Cải thiện chất lượng từ khóa trong AdWords

Để việc chạy quảng cáo Google đạt hiệu quả cao, bạn nên tối ưu chiến dịch quảng cáo của mình, đặt biệt là cải thiện chất lượng từ khóa.

Cải thiên chất lượng từ khóa

Cải thiên chất lượng từ khóa

Có những cách để cải thiện chất lượng từ khóa như sau:

1. Sử dụng bộ lọc

Thực hiện lọc theo các tiêu chí bạn đưa ra sao cho phù hợp với mục tiêu quảng cáo của mình.

Lọc theo điểm chất lượng

Lọc những từ khóa có điểm chất lượng dưới 4 sau đó chúng ta sẽ cải thiện những từ khóa đó bằng những cách như viết mẫu quảng cáo liên quan đến từ khóa, chọn trang đích liên quan đến từ khóa sẽ giúp Điểm chất lượng được cải thiện.

Lọc theo CTR ( tỷ lệ nhấp )

Lọc những từ khóa có nhiều hiển thị nhưng nhấp chuột thấp ví dụ CTR dưới 1% sau đó cải thiện bằng cách viết quảng cáo liên quan đến từ khóa hơn, loại trừ đi các biến thể không liên quan của từ khóa đi.

Lọc theo vị trí Trung bình

Lọc những từ khóa có vị trí trung bình tệ hơn 4 để cải thiện từ khóa đó bằng cách tăng thầu lên, cải thiển điểm chất lượng cho từ khóa liên quan hơn.

Để sử dụng bộ lọc các bạn lựa chọn : Tất cả thời gian –> tab Từ khóa ( chọn Tất cả từ khóa ) –> Bộ lọc -> Tạo bộ lọc

Cải thiên chất lượng từ khóa

Cải thiên chất lượng từ khóa

Thực hiện cài đặt các thông số mà các bạn cần lọc ( ở đây chúng ta có thể lọc theo CTR, Điểm Chất lượng, Vị trí )

Cải thiên chất lượng từ khóa

Cải thiên chất lượng từ khóa

2. Cải thiện mức độ liên quan của từ khóa

Từ khóa của bạn liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ bạn cung cấp sẽ giúp Điểm chất lượng tốt hơn, CTR cao hơn chính vì vậy chúng ta cần chú ý những điểm sau:

Thay thế những từ khóa gồm 1 từ bằng những cụm từ khóa ( gồm 2 – 3 từ khóa có xu hướng hoạt động tốt nhất ) mà khách hàng tiềm năng sử dụng để tìm kiếm sản phẩm/ dịch vụ của bạn. Làm cho các từ khóa chung chung trở nên cụ thể hơn.

Từ khóa chung chuyển thành từ khóa cụ thể

Từ khóa chung chuyển thành từ khóa cụ thể

Đảm bảo các từ khóa có liên quan đến quảng cáo trong Nhóm quảng cáo của bạn. Ví dụ Nhóm quảng cáo Học Digital Marketing và có các mẫu quảng cáo nói về Học Digital Marketing thì từ khóa nên dùng là : “học Digital Marketing”, “khóa học Digital Marketing”,…

Nhóm từ khóa dựa theo chủ đề sản phẩm/ dịch vụ mà bạn cung cấp nhằm cho các Nhóm từ khóa liên quan đến sản phẩm dịch vụ hơn.

3. Thay đổi loại đối sánh, loại bỏ từ khóa trùng lặp

Sử dụng Phân đoạn dữ liệu hiệu suất từ khóa theo loại đối sánh tìm kiếm sẽ giúp bạn thấy loại đối sánh nào đang hoạt động hiệu quả cho những từ khóa và tìm kiếm nào để bạn có thể chỉnh lại loại đối sánh tập trung tốt hơn vào khách hàng.

Ví Dụ : Bạn sử dụng từ khóa “học Digital Marketing” rộng và áp dụng Phân đoạn sẽ thấy có dạng : Cụm từ, mở rộng, chính xác và bạn thấy rằng đối sánh chính xác có CTR cao hơn thì bạn có thể sửa từ khóa “học Digital Marketing” từ rộng thành chính xác

Để sử dụng phân đoạn các bạn chọn Tất cả thời gian –> tab Từ khóa ( tích vào 1 từ hoặc nhiều từ cần xem cải thiện ) –> Phân đoạn –> Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm

Sử dụng Phân đoạn hiệu suất

Sử dụng Phân đoạn hiệu suất

Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem những từ khóa đã kích hoạt quảng cáo để loại trừ đi những từ khóa không liên quan đó là biến thể của từ khóa ở dạng đối sánh rộng, cụm từ, sửa rộng. Để sử dụng báo cáo các bạn lựa chọn Tất cả các ngày –> Tab từ khóa –> Cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sau khi có báo cáo từ khóa kích hoạt quảng cáo bạn thấy những từ khóa nào không liên quan các bạn có thể phủ định đi hoặc nếu từ khóa có tiềm năng cao thì thêm vào danh sách từ khóa của bạn

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Loại bỏ từ khóa trùng lặp : Tránh từ khóa trùng lặp nhau trong cùng 1 tài khoản vì sẽ chỉ kích hoạt 1 quảng cáo. Đây là phần thường gặp ở nhiều nhà quảng cáo như việc có 2 website tách thành 2 chiến dịch nhưng ở cùng 1 tài khoản sẽ không được và chỉ kích hoạt 1 từ khóa và cần tạm dừng 1 từ khóa kia

Sử dụng tab Cơ hội để thêm vào những từ khóa tiềm năng

Tab Cơ hội

Tab Cơ hội

Chúc các bạn cải thiện từ khóa hiệu quả và thành công!

Trả lời