Loại trừ địa chỉ IP khi quảng cáo

Có đôi lúc bạn suy nghĩ tại sao quảng cáo của mình lại tốn ngân sách cao một cách bất thường như vậy trong khi bình thường chi tiêu quảng cáo đang ở mức hợp lý. Điều này là vì bạn nhận các lượt nhấp ngoài mong muốn của mình nên để khắc phục bạn có thể loại bỏ quảng cáo của mình ra khỏi một khu vực hiển thị trên bản đồ internet hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là loại trừ địa chỉ IP.

Loại trừ địa chỉ IP trong Google AdWords

Loại trừ địa chỉ IP trong Google AdWords

Đầu tiên, ta hãy khởi động bằng cách tìm hiểu xem địa chỉ IP là gì?

[Read more…]