Đo lường kết quả tìm kiếm có trả tiền và không phải trả tiền trong Google AdWords

Để xem tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho khách hàng tiềm năng và những từ khóa nào đang kích hoạt những lần hiển thị đó, bạn có thể sử dụng công cụ báo cáo trong Google AdWords.

Báo cáo Google AdWords

Báo cáo Google AdWords

Với báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền, bạn cũng có thể thấy tần suất các trang từ trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền miễn phí của Google và cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt những kết quả đó để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Để sử dụng báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền, bạn cần phải có tài khoản Search Console cho trang web của mình và bạn sẽ cần phải liên kết tài khoản Search Console với tài khoản AdWords. (Search Console là công cụ miễn phí của Google cung cấp cho bạn dữ liệu và mẹo để giúp bạn hiểu và cải thiện lưu lượng truy cập tìm kiếm của mình) Sau khi liên kết các tài khoản của mình, bạn có thể xem kết quả tìm kiếm không phải trả tiền ngay bên cạnh các số liệu thống kê hiệu suất cho quảng cáo văn bản trong các chiến dịch tìm kiếm AdWords của bạn.

Lưu ý: Báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền chỉ tính hiệu suất của quảng cáo văn bản. Báo cáo không tính thống kê từ Quảng cáo mua sắm hoặc quảng cáo nhấp để tải xuống.

Ngoài ra, việc dùng báo cáo này còn giúp các bạn một số vấn đề sau:

  • Khám phá từ khóa bổ sung

Sử dụng báo cáo này để khám phá các từ khóa tiềm năng để thêm vào tài khoản AdWords của mình bằng cách tìm kiếm các truy vấn, trong đó bạn chỉ xuất hiện trong tìm kiếm không phải trả tiền mà không có quảng cáo văn bản nào được kết hợp.

Từ khóa trong Google

Từ khóa trong Google

  • Tối ưu hóa sự hiện diện trên các truy vấn có giá trị cao

Sử dụng báo cáo này để cải thiện hiện diện trong kết quả quảng cáo văn bản phải trả tiền và theo dõi các truy vấn có giá trị cao cho kết quả không phải trả tiền.

  • Đo lường thay đổi tổng thể

Khi bạn thử nghiệm các cải tiến trang web hoặc thay đổi giá thầu, ngân sách hoặc từ khóa, bạn có thể tác động lên lưu lượng truy cập từ quảng cáo văn bản, tìm kiếm không phải trả tiền và lưu lượng truy cập kết hợp dễ dàng hơn. Xem việc thay đổi giá thầu từ khóa làm tăng hay giảm số lần nhấp được kết hợp tổng thể cho các truy vấn có liên quan và việc thay đổi giá thầu từ khóa hoạt động để tăng hiệu quả về chi phí lưu lượng truy cập tổng thể cho các truy vấn quan trọng nhất như thế nào.

Chúc các bạn thực hiện chiến dịch đạt hiệu quả!

Trả lời