Giới thiệu chiến dịch chỉ cuộc gọi trong AdWords

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Gia tăng số lượng khách hàng tiềm năng là mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp. Với mục đích giúp cá nhân và doanh nghiệp có thể chốt khách hàng ngay lập tức, AdWords cung cấp cho các bạn chiến dịch chỉ cuộc gọi. Khi khách hàng thấy quảng cáo của bạn sẽ khuyến khích khách hàng gọi ngay đến cho bạn bằng cách click vào quảng cáo. Với chiến dịch chỉ cuộc gọi, bạn đặt giá thầu để thúc đẩy cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn thay vì nhấp chuột vào trang web. Để không bỏ lỡ khách hàng, chiến dịch còn cho phép bạn không hiển thị cuộc gọi khi doanh nghiệp bạn không muốn nhận cuộc gọi.

Hoạt động của chiến dịch chỉ cuộc gọi

Quảng cáo thực hiện cuộc gọi được thiết kế phù hợp với các thiết bị di động có chức năng gọi điện thoại. Khi người tìm kiếm nhấp vào quảng cáo thì sẽ không di chuyển đến trang web của bạn mà sẽ thực hiện hành động gọi điện đến số điện thoại mà bạn đã cài đặt trong chiến dịch quảng cáo. Giống như các hình thức quảng cáo Google AdWords thực hiện nhấp chuột, quảng cáo chỉ cuộc gọi cần đặt giá thầu trước khi chạy.

Một số điều cần chú ý trong chiến dịch chỉ cuộc gọi

  • Có thể chia sẻ số điện thoại của mình giữa các quảng cáo trong một nhóm quảng cáo hoặc trong toàn bộ chiến dịch.
  • Có thể đặt để chỉ hiển thị số điện thoại khi doanh nghiệp của bạn có thể nhận cuộc gọi.
  • Có thể tính cuộc gọi dưới dạng chuyển đổi.
  • Nhấp chuột lên số điện thoại của bạn tốn cùng mức chi phí như nhấp chuột lên dòng tiêu đề (CPC chuẩn).
  • Chiến dịch chỉ cuộc gọi vẫn chưa khả dụng cho chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng hiển thị.
  • Khi tạo một quảng cáo mới trong chiến dịch chỉ cuộc gọi, bạn sẽ được yêu cầu nhập một số điện thoại cho doanh nghiệp của mình. Để xác minh quảng cáo và số của bạn, bạn sẽ được đòi hỏi URL xác minh dẫn đến trang hiển thị số điện thoại của bạn.

Theo mặc định giá thầu trong chiến dịch này là tối đa hóa cuộc gọi. Các cuộc gọi từ quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện dưới cột “Nhấp chuột” trong bảng báo cáo cho mỗi chiến dịch chỉ cuộc gọi.

Xem thêm khóa học Digital Marketing tại Faceseo

Trả lời