Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng vị trí

Khi chạy quảng cáo Google, để quảng cáo của bạn được mọi người biết đến các thông tin liên quan địa chỉ, chúng ta sẽ sử dụng Tiện ích mở rộng vị trí để thêm địa chỉ của công ty/cửa hàng vào mẫu quảng cáo của mình.

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Việc được hiển thị địa điểm trên mẫu quảng cáo khiến mẫu quảng cáo của mình trở lên bắt mắt và uy tín hơn, giúp người dùng dễ dàng liên lạc với mình.

Việc thêm vị trí vào mẫu quảng cáo có thể được thực hiện theo hai cách sau:

  • Sử dụng địa chỉ từ Google địa điểm để hiển thị lên mẫu quảng cáo: Bạn phải đăng ký thành công vị trí công ty ở trên Google Maps mới có thể sử dụng chức năng này.
  • Nhập địa chỉ theo cách thủ công: Cách này được đa số người dùng vì nó đơn giản, dễ thực hiện.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tiện ích mở rộng vị trí với việc nhập địa chỉ theo cách thủ công.

Để cài đặt tiện ích mở rộng vị trí, bạn vào tab Tiện ích mở rộng quảng cáo rồi chọn Xem: Tiện ích mở rộng vị trí

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Chọn +Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Có hai tùy chọn cho các bạn là:

  • Sử dụng vị trí từ doanh nghiệp của tôi
  • Sử dụng nguồn cấp dữ liệu vị trí thủ công

Mình sẽ chọn Sử dụng nguồn cấp dữ liệu vị trí thủ công

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Chọn

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Chọn +Mục để thêm thông tin vị trí

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Điền đầy đủ các thông tin địa chỉ vào các mục sau đó Lưu lại

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Tiện ích mở rộng vị trí trong Google Adwords

Các bạn có thể cần cải thiện Xếp hạng quảng cáo hoặc chất lượng từ khóa để tiện ích mở rộng vị trí hiển thị.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời