Hướng dẫn đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch tự động

Khi tạo chiến dịch quảng cáo AdWords, nếu chiến dịch này sẽ chạy trong tương lai, bạn có thể khởi chạy chiến dịch theo cách thủ công. Điều này ảnh hưởng đến thời gian làm việc của bạn, có khi bạn lại bỏ lỡ thời gian để khởi chạy chiến dịch đó. Sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của bạn.

Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc tự động

Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc tự động

Đừng lo lắng với điều đó, trong Google AdWords cho phép bạn thực hiện thao tác đặt ngày bắt đầu tự động. Khi bạn đã có kế hoạch kết thúc chiến dịch, bạn cũng có thể đặt ngày kết thúc tự động. Lập lịch chiến dịch khả dụng trên chiến dịch có bật loại chiến dịch phụ “Tất cả các tính năng”. Nếu bạn đang sử dụng loại chiến dịch phụ “Chuẩn”, thì bạn cần phải chuyển đến tab Cài đặt của chiến dịch và chuyển loại chiến dịch phụ thành “Tất cả các tính năng” để thấy các tùy chọn lập lịch.

Cách đặt ngày bắt đầu

  • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn
  • Trong Tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa -> Chọn tab Cài đặt.
Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

  • Xem xét “Loại” chiến dịch của bạn. Nếu chiến dịch của bạn được đánh dấu “Chuẩn” thay vì “Tất cả các tính năng”, thì hãy nhấp vào Chỉnh sửa để chọn Tất cả các tính năng và sau đó nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

  • Trong “Cài đặt nâng cao” nhấp vào Lịch biểu: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lập lịch quảng cáo.
  • Bên cạnh ngày bắt đầu hiện tại, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Lưu ý rằng liên kết Chỉnh sửa chỉ xuất hiện nếu ngày bắt đầu ở trong tương lai.
Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

Chỉnh sửa ngày bắt đầu chiến dịch tự động

  • Nhập ngày bắt đầu của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Cách đặt ngày kết thúc

  • Trong phần “Cài đặt nâng cao”, hãy nhấp vào Lịch biểu: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lập lịch quảng cáo.
  • Bên cạnh “Ngày kết thúc”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Nhập ngày kết thúc hoặc chọn Không có để chiến dịch của bạn chạy vô thời hạn.
Đặt ngày kết thúc chiến dịch tự động

Đặt ngày kết thúc chiến dịch tự động

  • Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể đặt thời gian chạy và thời gian kết thúc chiến dịch của mình một cách tự động mà không phải vất vả thực hiện thủ công như trước nữa.

Trả lời