Làm sao để khắc phục quảng cáo bị từ chối

Khắc phục quảng cáo AdWords bị từ chối

Khắc phục quảng cáo AdWords bị từ chối

Bất kỳ quảng cáo nào sau khi tạo xong đều phải trải qua trạng thái phê duyệt của Google. Một số trường hợp, quảng cáo của bạn bị từ chối, có nghĩa là quảng cáo AdWords của bạn không được phép chạy tại thời điểm này. Bạn cần tìm hiểu nguyên nhân và quảng cáo của bạn đã vi phạm chính sách gì của AdWords để quảng cáo của bạn được bắt đầu.

Khi quảng cáo đang ở trạng thái bị từ chối, bạn phải thực hiện ba bước sau cho quá trình khắc phục:

1. Tìm hiểu nguyên nhân quảng cáo bị từ chối

Trên tab Quảng cáo bạn có thể biết được quảng cáo có bị từ chối hay không bằng cách xem cột “Trạng thái”. Để biết rõ hơn về chính sách, bạn di chuyển chuột đến ô lời thoại màu trắng cạnh “Bị từ chối” và nhấp vào Lý do từ chối.

Nếu bạn thấy quảng cáo bị từ chối của mình không đúng và không vi phạm chính sách của AdWords, bạn có thể gửi lại quảng cáo để xem xét một lần nữa bằng cách thực hiện một số thay đổi nhỏ văn bản quảng cáo và lưu thay đổi. Liên kết “Gửi lại chiến dịch của tôi để xem xét” sẽ gửi toàn bộ chiến dịch để xem xét và chỉ hoạt động cho chính sách có liên quan đến URL. Việc thay đổi và gửi lại quảng cáo sẽ đặt lại số liệu thống kê liên quan về 0.

2. Thực hiện các thay đổi đối với quảng cáo hoặc trang web

Hãy đọc kỹ chính sách quảng cáo Google để khắc phục tình trạng bị từ chối quảng cáo.

Cách chỉnh sửa quảng cáo

  • Truy cập vào tab Quảng cáo trong tài khoản của bạn.
Nhấp vào tab Quảng cáo

Nhấp vào tab Quảng cáo

  • Di chuột qua quảng cáo bạn cần chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bút chì cạnh quảng cáo của bạn và bạn sẽ có thể chỉnh sửa quảng cáo này ngay tại đó.
Nhấp vào bút chì để chỉnh sửa

Nhấp vào bút chì để chỉnh sửa

  • Chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của AdWords, sau đó nhấp vào Lưu. Đảm bảo bạn thực sự chỉnh sửa quảng cáo của mình, nếu bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho quảng cáo của mình, quảng cáo sẽ không được gửi đi để xem xét.
Thực hiện chỉnh sửa quảng cáo

Thực hiện chỉnh sửa quảng cáo

  • Quảng cáo của bạn sẽ tự động được gửi để xem xét.

Chỉnh sửa quảng cáo đồng nghĩa với việc xóa quảng cáo gốc và tạo quảng cáo mới. Vì vậy, tất cả số liệu thống kê liên quan đến quảng cáo đó được đặt về 0. Để xem lịch sử hiệu suất của quảng cáo gốc bạn chọn Tất cả từ menu thả xuống “Tất cả trừ chiến dịch đã xóa” phía trên bảng thống kê.

Cách khắc phục sự cố URL hoặc trang đích cho toàn bộ chiến dịch

Nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối vì các vấn đề với trang đích hoặc các URL của quảng cáo, bạn có thể có tùy chọn sử dụng liên kết trong tài khoản của bạn để gửi lại tất cả các quảng cáo đủ điều kiện trong toàn bộ chiến dịch đó. Ví dụ: nếu ban đầu quảng cáo của bạn bị từ chối bởi vì trang đích của bạn tạm thời không hoạt động, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để gửi lại chiến dịch đó sau khi trang web của bạn là trở lại hoạt động.

Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ có sẵn cho quảng cáo đã bị từ chối vì một số vấn đề nhất định liên quan đến trang web hoặc URL của bạn.

3. Đợi quảng cáo được xem xét

Khi bạn chỉnh sửa và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được gửi cho chúng tôi để xem xét. Cột Trạng thái sẽ thay đổi từ “Bị từ chối” thành “Đang xem xét” hoặc “Đủ điều kiện”. Thời gian xem xét quảng cáo trong 1 ngày làm việc, nếu quảng cáo của bạn xem xét lâu hơn, hãy kiên nhẫn nhé!

Trả lời