Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương

Người dùng khi tìm kiếm quảng cáo của bạn có thể muốn biết thêm thông tin về địa chỉ doanh nghiệp bạn hoặc thông tin liên hệ đến bạn. Google AdWords đã có thể giúp bạn làm được điều này, quảng cáo trên Google có thể hiển thị vị trí doanh nghiệp của bạn và hướng người dùng ghé thăm vị trí của bạn hoặc gọi điện thoại đến cho bạn. Người dùng khi tìm kiếm các địa chỉ lân cận mình cũng có thể thấy vị trí kèm theo quảng cáo doanh nghiệp bạn tại vị trí đó.

Sử dụng quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương bạn được những lợi ích gì?

[Read more…]