Cách tạo tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords dài hơn

Tạo tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

Tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords là một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn để thu hút khách hàng. Giới hạn mặc định phần tiêu đề trong AdWords tối đa là 25 kí tự. Để tạo điểm nhấn cho nội dung, phần tiêu đề trong quảng cáo của bạn có thể được … [Continue reading]

Thiết lập báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền trong AdWords

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền trong Google AdWords cho bạn biết tần suất các trang trong trang web của bạn hiển thị và cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt cho những lần hiển thị đó. Để sử dụng báo cáo có trả tiền & không phải … [Continue reading]

Đo lường kết quả tìm kiếm có trả tiền và không phải trả tiền trong Google AdWords

Báo cáo Google AdWords

Để xem tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho khách hàng tiềm năng và những từ khóa nào đang kích hoạt những lần hiển thị đó, bạn có thể sử dụng công cụ báo cáo trong Google AdWords. Với báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền, bạn cũng … [Continue reading]

Phân biệt báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Biến thể của từ khóa khi khách hàng Search và Click vào quảng cáo của các bạn luôn muôn hình muôn vẻ. Cụm từ khóa kích hoạt quảng cáo thường rất đa dạng là những cụm từ mà truy vấn của khách hàng các bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được. Biết được cụm … [Continue reading]

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo Google AdWords

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Trong quảng cáo Google, để xác định quảng cáo hay tiện ích quảng cáo của bạn có xuất hiện hay không, Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo sẽ giúp bạn xác định được điều đó. Công cụ này cũng hiển thị bản xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google … [Continue reading]

Tối ưu chiến dịch bằng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Sau khi chiến dịch của bạn set up thành công và đã chạy từ 5-7 ngày thì các bạn nên tối ưu chiến dịch của mình bằng báo cáo cụm từ tìm kiếm. Báo cáo sẽ cho biết danh sách cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng trước khi xem quảng cáo của bạn và nhấp … [Continue reading]