Hướng dẫn cài đặt tài khoản quảng cáo Google AdWords

Quảng cáo Google AdWords

Để thực hiện dịch vụ quảng cáo Google AdWords, việc đầu tiên bạn cần phải có một tài khoản Google AdWords. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt tài khoản quảng cáo Google AdWords để thực hiện các chiến dịch của mình. 1. Giới thiệu công cụ của … [Continue reading]

Tối ưu cấu trúc các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong AdWords

Tối ưu cấu trúc trong Google AdWords

Sau khi cài đặt các chiến dịch AdWords đầu tiên của mình các bạn thường tạo thêm nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo cho tài khoản của mình. Trước khi thực hiện bạn cần hiểu được cấu trúc 3 lớp của Google AdWords. Tìm hiểu mối liên quan giữa tài … [Continue reading]

Mẫu quảng cáo văn bản trong Google AdWords

Mẫu quảng cáo văn bản trong Google AdWords

Khi thực hiện chạy một chiến dịch quảng cáo Google AdWords, bạn phải nắm rõ được các yếu tố để đạt được hiệu quả của chiến dịch. Tất cả quảng cáo trực tuyến là những thông điệp có thể nhấp, kết nối khách hàng đến với trang web. Quảng cáo văn bản là … [Continue reading]