Phân biệt báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Biến thể của từ khóa khi khách hàng SearchClick vào quảng cáo của các bạn luôn muôn hình muôn vẻ. Cụm từ khóa kích hoạt quảng cáo thường rất đa dạng là những cụm từ mà truy vấn của khách hàng các bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được. Biết được cụm từ kích hoạt quảng cáo đó sẽ giúp các bạn có thể thêm vào danh mục hoặc loại bỏ đi.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

1. Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Đây là chính là phần sẽ giúp các bạn biết được cụm từ kích hoạt quảng cáo của mình : Truy cập tài khoản chọn tab Từ khóa –> Cụm từ tìm kiếm

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Sau khi tích vào đã chọn các bạn sẽ có dữ liệu truy vấn cụm từ kích hoạt quảng cáo.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Như vậy là các bạn đã thấy cụm từ tìm kiếm mà khách hàng đã tìm kiếm nó rất đa dạng. Trong AdWords các bạn có thể loại bỏ đi từ khóa không liên quan vẫn kích hoạt quảng cáo nhằm tiết kiệm chi phí, CTR chiến dịch không bị ảnh hưởng bởi những từ khóa không liên quan đó.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Bằng cách loại bỏ đi từ khóa không liên quan sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn cho chiến dịch và ngoài ra nhờ Báo cáo cụm từ tìm kiếm bạn có thể có được 1 bộ danh sách từ khóa rất tốt vì toàn là truy vấn của khách hàng quan tâm từ lĩnh vực của bạn dựa vào đó sẽ có bộ từ khóa SEO tốt hơn.

2. Phiên đấu giá từ khóa

Báo cáo phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu suất đấu giá giữa các nhà quảng cáo khác nhau chứ không phải đưa ra được giá của từ khóa so với đối thủ bạn. Khi nhìn vào báo cáo sẽ cho bạn thấy hiệu suất của mình về số lần hiển thị để bạn có thể đưa ra chiến lược tăng giảm giá thầu cho phù hợp.

Truy cập tab Từ khóa –> Chọn 1 từ khóa hoặc nhiều từ khóa –> Chi tiết –> Thông tin chi tiết về phiên đấu giá -> Đã chọn

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Sau khi click vào Đã chọn các bạn sẽ thấy danh sách các nhà quảng cáo đang đấu thầu từ khóa mình chọn

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá

Hiểu và phân biệt được giữa báo cáo cụm từ tìm kiếm và phiên đấu giá sẽ giúp bạn tránh những nhầm lẫn khi thực hiện chiến dịch quảng cáo AdWords của mình.

Chúc các bạn thực hiện tốt!

Trả lời