Phân biệt các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords

Đối sánh từ khóa là một khái niệm quan trọng mà bạn cần phải biết khi chạy quảng cáo Google AdWords. Hôm nay, mình sẽ giúp bạn hiểu rõ các loại đối sánh từ khóa để có thể chạy tốt các chiến dịch quảng cáo của mình.

Các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords

Các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords

Đầu tiên, bạn hãy xem hình vẽ bên dưới. Đây là hình ảnh mô tả ngắn ngọn nhất các loại đối sánh từ khóa:

Các loại đối sánh từ khóa

Các loại đối sánh từ khóa

Với hình ảnh trên chắc bạn cũng hiểu cơ bản về các loại đối sánh từ khóa. Nhưng mình sẽ đi chi tiết từng loại đối sánh để giúp bạn hiểu rõ ràng nhất.

Mời bạn xem bảng chú thích các loại đối sánh từ khóa trong quảng cáo AdWords

Bảng chú thích các loại đối sánh từ khóa

Bảng chú thích các loại đối sánh từ khóa

1. Các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords

Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh khác nhau để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh từ khóa. Nếu bạn không chọn đối sánh cụ thể thì mặc định từ khóa sẽ được xem là đối sánh rộng.

  • Đối sánh rộng

Đây là loại từ khóa mang đến nhiều lượng truy cập nhất. Loại này cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên các cụm từ tương tự và biến thể gần đúng và từ đồng nghĩa có liên quan.
Nói đơn giản là quảng cáo sẽ xuất hiện với đúng từ khóa bạn chọn, từ khóa tương tự, từ khóa đồng nghĩa, từ khóa gần đúng.
Ví dụ Đối sánh rộng: quần áo sỉ
Tìm kiếm có thể đối sánh : quần áo sỉ, quần áo giá sỉ, nguồn hàng quần áo sỉ, áo sỉ, …

  • Công cụ sửa đổi đối sánh rộng

Đây là loại đối sánh mang đến cho bạn nhiều lượng truy cập chỉ đứng thứ 2 sau Đối sánh rộng. Loại này cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm từ khóa đối sánh rộng hoặc biến thể gần đúng của từ khóa đối sánh rộng.
Nói đơn giản là quảng cáo sẽ xuất hiện bằng cách kết hợp các từ khóa khác với từ khóa mà bạn chọn.
Ví dụ Công cụ sửa đổi đối sánh rộng : +quần áo +sỉ
Tìm kiếm có thể đối sánh : quần áo sỉ, mua quần áo sỉ, quần áo sỉ giá rẻ, nguồn hàng quần áo sỉ, …

  • Đối sánh cụm từ

Loại này cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác.
Nói đơn giản là quảng cáo sẽ xuất hiện đúng với từ khóa bạn chọn hoặc các từ biến thể dựa trên từ khóa đó.
Ví dụ Đối sánh cụm từ : “quần áo sỉ”
Tìm kiếm có thể đối sánh : quần áo sỉ, mua quần áo sỉ, …

  • Đối sánh chính xác

Loại này cho phép quảng cáo hiển thị chính xác cụm từ đó hoặc các biến thế gần đúng của cụm từ chính xác đó và không có các từ khác.
Nói đơn giản là quảng cáo chỉ xuất hiện với từ khóa bạn chọn (có dấu và không dấu)
Ví dụ Đối sánh chính xác : [quần áo sỉ]
Tìm kiếm có thể đối sánh : quần áo sỉ, quan ao si

  • Đối sánh phủ định

Loại này sẽ giúp quảng cáo của bạn không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ đó.
Nói đơn giản là quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện nếu tìm kiếm có chứa từ khóa phủ định
Ví dụ Đối sánh phủ định : -giá rẻ
Tìm kiếm sẽ không có đối sánh (không hiển thị) : quần áo sỉ giá rẻ, mua bán quần áo sỉ giá rẻ, …

2. Cách chọn loại đối sánh từ khóa phù hợp

  • Khi chọn loại từ khóa các bạn cần thực hiện theo chiến lược từ rộng đến hẹp. Việc này sẽ giúp bạn so sánh và chọn lọc cho mức độ liên quan dựa trên hiệu suất của chiến dịch. Để bắt đầu thì thử sử dụng bằng Công cụ từ khóa để suy nghĩ về ý tưởng từ khóa và các biến thể gần đúng của từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn.
  • Khi sử dụng loại đối sánh cụm từ, mở rộng thì sau khoảng thời gian 3-7 ngày trở lên thì các bạn có thể xem trong báo cáo cụm từ tìm kiếm các cụm từ đã kích hoạt quảng cáo. Nếu các cụm từ có từ nào có tiềm năng cao thì bạn nên thêm vào danh sách từ khóa còn từ nào không liên quan thì phủ định từ khóa đó đi .

Chúc các bạn sử dụng cái loại đối sánh từ khóa phù hợp và hiệu quả khi chạy chiến dịch Google AdWords!

Kiệt Hà

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *