Quảng cáo tìm kiếm động là gì?

Thông thường đối với mỗi quảng cáo AdWords bạn chọn một từ khóa tìm kiếm, đây là loại quảng cáo văn bản chuẩn. Trong Google AdWords còn có loại quảng cáo nâng cao hơn giúp bạn tự động nhắm mục tiêu tìm kiếm đó là quảng cáo tìm kiếm động.

Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động là gì?

Vì đây là loại quảng cáo nhắm mục tiêu tự động nên quảng cáo tìm kiếm động là quảng cáo tự động tạo quảng cáo và từ khóa dựa trên nội dung trang đích. Quảng cáo tìm kiếm động giúp lấp đầy theo cách thủ công những chỗ trống cho các từ khóa mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Nếu bạn quảng cáo nhiều sản phẩm thì đây là loại quảng cáo đặc biệt hữu dụng. Nhờ những quảng cáo này, bạn không phải thêm tập hợp từ khóa mới mỗi lần có sản phẩm mới nhập vào khoảng không quảng cáo trực tuyến của mình.

Quảng cáo tìm kiếm động hoạt động như thế nào?

Không giống như quảng cáo văn bản chuẩn sử dụng từ khóa, quảng cáo tìm kiếm động sử dụng nội dung từ trang web để nhắm mục tiêu quảng cáo cho tìm kiếm. Việc xác định những tìm kiếm có thể liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của mình được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ mục tìm kiếm không phải trả tiền của Google cho trang web của mình.

Chọn các trang đích cần quét

Bạn có thể chọn sử dụng toàn bộ trang web hay chỉ các trang cụ thể để nhắm mục tiêu quảng cáo của mình.

Mặc định quảng cáo tìm kiếm động sử dụng mục tiêu danh mục được tạo từ trang web để nhắm mục tiêu. Các danh mục tùy chỉnh này, dựa trên nội dung và cấu trúc trang web của bạn, sẽ giúp bạn tiếp cận các nhóm người có liên quan nhất cho mục tiêu kinh doanh của mình.

Tự động tạo văn bản quảng cáo

Khi AdWords tìm thấy các tìm kiếm khớp với mục tiêu quảng cáo động, AdWords sẽ tạo dòng tiêu đề và URL trang đích của quảng cáo. URL này sẽ liên kết đến trang thích hợp nhất trên trang web.

Dòng tiêu đề được tạo động từ từng cụm từ khớp được nhập trong Google tìm kiếm và từ tựa đề của trang đích có liên quan nhất được sử dụng cho quảng cáo.

Đối tượng sử dụng

Những doanh nghiệp có trang web với nội dung phong phú sẽ đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động. Các loại doanh nghiệp dưới đây phù hợp với loại chiến dịch này:

  • Trang web của bạn có phân loại các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau hoặc một số mặt hàng sẽ thay đổi theo thời gian.
  • Bạn bán dòng sản phẩm theo mùa vụ hoặc các dịch vụ khác hoặc bạn đang mở rộng doanh nghiệp của mình sang thị trường mới.

Tuy nhiên ,quảng cáo tìm kiếm động không phù hợp cho các trang web có nội dung thay đổi nhanh chóng, vì cập nhật nội dung sẽ không được phát hiện ngay lập tức.

Lý do nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm động

  • Tiết kiệm thời gian.
  • Cập nhật tự động và thường xuyên cho quảng cáo của bạn.
  • Hiển thị dòng tiêu đề có liên quan được tạo động với quảng cáo của bạn.
  • Kiểm soát chiến dịch của bạn.
  • Giành thêm lưu lượng truy cập.

Tóm lại, quảng cáo tìm kiếm động giúp bạn tiếp cận người dùng rộng hơn so với quảng cáo văn bản chuẩn, thuận tiện khi tạo chiến dịch vì không cần tập hợp từ khóa cho quảng cáo mà nhắm mục tiêu dựa vào nội dung trang web.

Trả lời