Quy trình phê duyệt quảng cáo trong Google AdWords

Phê duyệt quảng cáo Google AdWords

Phê duyệt quảng cáo Google AdWords

Khi sử dụng quảng cáo Google AdWords, để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp với mọi người, tất cả các quảng cáo đều trải qua quá trình phê duyệt theo chính sách quảng cáo của Google AdWords.

Quá trình phê duyệt hoạt động như thế nào?

Để thực hiện chiến dịch quảng cáo AdWords, bạn phải tạo quảng cáo hoặc chỉnh sửa quảng cáo của mình. Sau khi tạo, chỉnh sửa thì quá trình phê duyệt sẽ được bắt đầu tự động. Tất cả các khía cạnh của quảng cáo, bao gồm dòng tiêu đề, dòng mô tả, từ khóa và trang web hoặc ứng dụng đều được xem xét theo chính sách của AdWords. Thời gian để xem xét quảng cáo trong vòng 1 ngày và một số quảng cáo đủ điều kiện chạy khi đang xem xét.

Quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy nếu như có bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, để quảng cáo chạy lại, bạn sẽ được thông báo về chính sách và những bước tiếp theo giúp bạn giải quyết vấn đề. Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị thì có thể do quá trình phê duyệt của quảng cáo.

Làm thế nào để quảng cáo của bạn được xem xét?

Bất cứ khi nào bạn tạo mới quảng cáo hay chỉnh sửa quảng cáo hiện có đều sẽ được tự động gửi để xem xét. Bao gồm cả quảng cáo đang hoạt động và quảng cáo bị tạm dừng.

Sau khi lưu một quảng cáo, bạn sẽ thấy quảng cáo của bạn có một trong các trạng thái sau:

  • Đang xem xét: Lúc này quảng cáo của bạn chưa được phép chạy cho đến khi được chấp nhận.
  • Đủ điều kiện: Quảng cáo có thể chạy trên một số trang nhất định trong khi được xem xét. Tuy nhiên, quảng cáo có thể bị từ chối hoặc bị tạm ngưng. Vì vậy, sau một ngày bạn hãy kiểm tra quảng cáo để đảm bảo quảng cáo được chấp thuận.

Thông thường, thời gian để xem xét quảng cáo là trong vòng 1 ngày. Nhưng cũng có những quảng cáo thời gian xem xét lâu hơn do các yếu tố phức tạp hơn.

Chúc các bạn tạo quảng cáo thành công!

Trả lời