Thiết lập báo cáo có trả tiền và không phải trả tiền trong AdWords

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền trong Google AdWords cho bạn biết tần suất các trang trong trang web của bạn hiển thị và cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt cho những lần hiển thị đó.

Thiết lập báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Thiết lập báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Để sử dụng báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền, bạn sẽ cần phải thiết lập như sau:

Nhưng trước tiên để thực hiện bạn cần phải có tài khoản Search Console (công cụ miễn phí của Google cung cấp cho bạn dữ liệu và mẹo để giúp bạn hiểu và cải thiện lưu lượng truy cập tìm kiếm của mình)

Liên kết tài khoản Search Console với tài khoản AdWords

  • Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn -> nhấp vào menu bánh răng -> chọn Tài khoản được liên kết
Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

  • Trong mục Search Console, nhấp vào Xem chi tiết
Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

  • Trong hộp văn bản, nhập URL cho trang web bạn muốn liên kết
Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

  • Nhấp vào Tiếp tục
Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

  • Nếu tài khoản liên kết thành công, bạn sẽ nhận được thông báo “Xin chúc mừng”. Nhấp vào Hoàn tất.

Sau khi hoàn tất quá trình thiết lập, để xem báo cáo các bạn vào tab Thứ nguyên -> chọn Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền

Xem báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Xem báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Trả lời