Tiêu chí để tiện ích quảng cáo được hiển thị

Để tăng sự hấp dẫn cho quảng cáo, thu hút nhiều người nhấp chuột vào quảng cáo của mình, AdWords cho phép bạn thêm các tiện ích vào trong quảng cáo của mình. Đôi khi bạn nhận ra các tiện ích quảng cáo ấy không hiển thị trên quảng cáo của mình mỗi khi quảng cáo xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm Google. Đó là vì quảng cáo bạn chưa thỏa một số tiêu chí mà AdWords đưa ra.

Tiện ích quảng cáo Google AdWords

Tiện ích quảng cáo Google AdWords

Quảng cáo có hiệu quả hay không được đánh giá một phần bởi yếu tố chất lượng và giá thầu, hai yếu tố này cũng ảnh hưởng đến việc tiện ích quảng cáo của bạn có hiển thị hay không. Tiện ích xuất hiện với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, một số tiện ích cũng có thể xuất hiện trên Mạng hiển thị. [Read more…]

Làm sao để tránh ngân sách hàng ngày bị cạn?

Tránh ngân sách hàng ngày bị cạn

Tránh ngân sách hàng ngày bị cạn

Bạn đang tiết kiệm ngân sách quảng cáo nên các chiến dịch quảng cáo đều được đặt giới hạn ngân sách hàng ngày. Khi quảng cáo bị giới hạn ngân sách, quảng cáo có thể hiển thị ít hơn hoặc có thể không hiển thị. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa từng xu của mình cho chiến dịch quảng cáo của mình thì các gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tránh ngân sách hàng ngày bị cạn. [Read more…]

Tối ưu cấu trúc các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong AdWords

Tối ưu cấu trúc trong Google AdWords

Tối ưu cấu trúc trong Google AdWords

Sau khi cài đặt các chiến dịch AdWords đầu tiên của mình các bạn thường tạo thêm nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo cho tài khoản của mình. Trước khi thực hiện bạn cần hiểu được cấu trúc 3 lớp của Google AdWords. Tìm hiểu mối liên quan giữa tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo với từ khóa của AdWords sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu tốt hơn. [Read more…]