Xem thông tin chi phí và lịch sử thanh toán

Quảng cáo Google AdWords của bạn được chạy khi bạn đã thực hiện thanh toán với Google. Đôi khi bạn cần kiểm tra các lần thanh toán hay thống kê số tiền đã thực hiện quảng cáo. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xem thông tin chi phí và lịch sử thanh toán.

Xem thông tin chi phí và lịch sử thanh toán

Xem thông tin chi phí và lịch sử thanh toán

Bạn vào trang Giao dịch trong tài khoản AdWords của mình để xem các thông tin. Trang này cung cấp đầy đủ chi tiết thông tin về chi phí quảng cáo và số tiền đã thanh toán với Google. Các hoạt động mà bạn có thể thực hiện tại trang này:

  • In và tải xuống hóa đơn
  • Xem lại thông tin thanh toán của tài khoản
  • Xem hoạt động chiến dịch của bạn

Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch

  • Đăng nhập vào AdWords.
  • Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
Chọn Lập hóa đơn và thanh toán

Chọn Lập hóa đơn và thanh toán

  • Chọn Giao dịch ở menu bên trái.
Chọn Giao dịch

Chọn Giao dịch

Nếu sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng, bạn cũng sẽ có tùy chọn để nhấp vào Hóa đơn từ menu ở bên trái.

Lưu ý: Hệ thống AdWords hiển thị theo Giờ Thái Dương (PT).

Lọc thông tin thanh toán

Bạn có thể lọc thông tin dựa trên những gì bạn muốn xem. Sử dụng thanh công cụ trên trang lịch sử giao dịch để chọn xem ở Chế độ xem tóm tắt hay Chế độ xem chi tiết giao dịch.

Chế độ xem chi tiết và Chế độ xem tóm tắt

Chế độ xem chi tiết và Chế độ xem tóm tắt

Trong cả hai chế độ xem, bạn sẽ thấy những thông tin sau:

  • Số dư khởi điểm: Số dư của bạn vào ngày đầu tiên trong phạm vi ngày và vào ngày đầu tiên của mỗi tháng theo lịch tiếp theo.
  • Chi phí: Chi phí kết hợp cho tất cả chiến dịch của bạn vào một ngày cụ thể.
  • Thanh toán: Số tiền thanh toán và bất kỳ điều chỉnh nào được áp dụng cho tài khoản của bạn.
  • Số dư: Mối liên hệ giữa số tiền bạn đã tích lũy trong chi phí quảng cáo và số tiền bạn đã thanh toán. Mọi số tiền trong cột Khoản ghi nợ làm tăng số dư của bạn (nghĩa là bạn nợ nhiều hơn), trong khi mọi số tiền trong cột Khoản ghi có làm giảm số dư của bạn (nghĩa là bạn nợ ít hơn). Số dư thể hiện sự chênh lệch này.

Ngoài ta bạn còn có thể lọc theo phạm vi ngày hoặc lọc theo loại giao dịch.

Lọc theo loại giao dịch

Lọc theo loại giao dịch

Lọc theo phạm vi ngày

Lọc theo phạm vi ngày

Trả lời